Ulvenveien 80-82-84

Kontorlokaler, Oslo


Illustrasjon / tegning av ulvenveien 90. Moderne kontorbygg med kafe med store vindusflater i første etasje.
5 4
5 4


Antall etasjer

5

Areal

5,987 – 7,957 m²

Type

Kontorlokaler

OBOS eierandel

100 %

Om eiendommen

Ulvenveien 80: Kontoreiendom med over 6 etasjer med fjernvarme, kantine, parkering i kjeller og på p-plass ute i tilknytting til eiendommen. Eiendommen er i all hovedsak leid ut til Oslo Kommune Bydel Bjerke og ble rehabilitert for bydelsadministrasjonen som flyttet inn 01.april 2017. P.t noe ledige arealer i 5 og 6 etasje.

Mer om eiendommen

Ta kontakt for mer informasjon