Turbinveien 2-4

Kontorlokaler, Oslo
Areal

13,000 m²

Type

Kontorlokaler

Om eiendommen

Turbinveien 2-4 er et kombinasjonsbygg med skole, næring og kontor på 13 000 kvm BRA. Pågående er reguleringssak som kan være godkjent august/september 2020. Rammetillatelse antar vi kan mottas november 2020. Tillatelse til å rive og i gangsette kan være oss i hende januar 2021. Innflytting vil mulig være klar Q-3 2023.

Mer om eiendommen