Vi skifter navn til OBOS Eiendom

Fra 1. april skifter vi navn fra OBOS Forretningsbygg til OBOS Eiendom.

Vi har lange tradisjoner tilbake til 1952, da selskapet ble etablert. Siden den gang har vi selvfølgelig endret oss mye. Det nye navnet er mer dekkende for dagens portefølje og alle de spennende prosjektene vi jobber med nå.

Som en stor aktør innen utvikling av byer og steder, er vi med på å bygge fremtidens samfunn. Vi brenner for en bærekraftig byutvikling som har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundenes behov i sentrum.

OBOS Eiendom leverer hele verdikjeden fra kjøp av tomt, regulering, utvikling, bygging og til det å være en aktiv forvalter, hvor vi selv står for drift og utleie. De siste årene har også fokus på større prosjekter og byutvikling økt betydelig. I dag forvalter vi eiendom som har en totalverdi på 16 milliarder.


Samtidig med navnebyttet forsterker vi vår kompetanse. Målet er å fortsette å bygge opp en sterk merkevare og kompetanse innen eiendomsbransjen slik at vi sikrer en enda kraftigere vekst fremover, og at vi skaper gode løsninger som gjør våre kunder fornøyde.

OBOS Eiendom vil fremover satse ytterligere på utviklingsprosjekter og vil årlig investere ca. 1 milliard i nye næringsprosjekter. Hovedfokus de neste årene er utviklingen av Ulven og Construction City, ferdigstillelse av Kværnerbyen med prosjektet Oslo K og Turbinveien 2-4 samt utvikling av Holmlia senter som et levende samlingspunkt for bydelen.

Vi gleder oss til videre samarbeid og ønsker alle en riktig god påske.

 

Med vennlig hilsen

Nils M. Bøhler

Konserndirektør for næringseiendom

OBOS Eiendom

27.03.2019