Våre næringsbygg driftes med fornybar energi

OBOS har store ambisjoner når det kommer til å drifte og utvikle eiendom på en mest mulig miljøvennlig måte.

Bilde av fossefall

Vi har blant annet satt oss et ambisiøst mål om å være selvforsynt med bærekraftig energi innen 2021. For å nå dette målet har vi over flere år investert i vannkraftutbygging, energisentraler og solceller. Allerede nå kan vi skilte med å drifte alle våre fellesarealer og tekniske installasjoner i næringsbygg med fornybar energi – gjennom en opprinnelsesgaranti fra våre egne vannkraftverk. Så langt vi kjenner til er dette unikt blant utleiere av næringseiendom i Norge. Vi vil over de neste årene investere tungt i fornybare energikilder, til glede for våre kunder og medlemmer, samt til det beste for miljøet og de som kommer etter oss.

14.12.2018