Våre leietakere får den beste service!

I OBOS Eiendom har vi et eget driftsteam, bestående av syv personer, som har ansvar for å ivareta deg som leietaker på best mulig måte.

Våre ansatte har lang erfaring med å drifte eiendommene og utleielokalene våre på en god måte – til beste for deg som kunde.

Driftsteamets oppgaver består blant annet av internkontroll og brannsikkerhet, inneklima, oppfølging av vaktmestre og leverandører, og utbedring etter innbrudd og hærverk. Vi håndterer også reforhandling av alle serviceavtaler, strøm- og energiavtaler, offentlige tilsyn og fakturaer. I 2018 ble cirka 200 serviceavtaler reforhandlet, noe som ga en innsparing på 2,1 millioner kroner for våre kunder.

Miljø er viktig for OBOS

Vårt sterke miljøengasjement sørger for besparelser som også kommer leietagerne til gode. Gjennom energioppfølgingssystemer kontrollerer vi hver uke energiforbruk, vannforbruk og avfallssortering. I tillegg ble det satt inn varmepumper, systemer for å utnytte eksisterende varme bedre, endret lysstyring og mye mer. Resultatet ble at i 2018 brukte vi og våre leietakere hele 40 millioner kWh mindre energi enn ved oppstart i 2002. Det er godt for miljøet, i tillegg til hele 32 millioner kroner spart for våre kunder.

Inn- og utflyttinger er driftsteamets ansvar og de sørger for gjennomføring av cirka 120 overtagelser per år. Dette sikrer at nye leietagere får det som er lovet og at overtagelsen går smidig.

Driftsteamet er her for å gi deg som leietaker best mulig service. Vi bestreber oss alltid på at eiendommene skal fungere på best måte. Vi ser frem mot videre samarbeid!

29.03.2019