Oppgradering av Holmlia Senter – et nytt kombinasjonssenter

OBOS Eiendom har vært eier av Holmlia Senter siden det stod ferdig i 1982. Senteret er et av de få hele utesenterne som er igjen i Norge og OBOS ønsker i forbindelse med moderniseringen å gjøre dette til et kombinasjonssenter, med ute-og innesenter.

5 4
5 4
5 4
5 4

Hensikten med oppgraderingen av senteret er for OBOS å bidra til å løfte Holmlia i forhold til tilbud innen handle og møteplasser for beboerne i området. I forbindelse med alle initiativ og områdeløft som det arbeides med i bydelen ser OBOS for seg at det nye senteret vil være et positivt bidrag til det hele.

Slik blir det nye senteret

Nye Holmlia Senter blir etter utvidelsen et moderne og funksjonelt senter på totalt 9.350 m2 forretningsarealer fordelt på eksisterende og ny bebyggelse. Det nye senteret vil få handel over 2 plan samt 3 etasjer med parkering under senteret med plass til ca. 220 biler og 150 sykler. Over senteret vil trolig Bydel Søndre Nordstrand flytte inn i et 4 etasjes kontorbygg på ca. 6.500 m2. Senteret ligger sentralt på Holmlia i sonen mellom offentlig transport med buss og tog nordøst for senteret.
I tillegg til den nye delen av senteret huser Holmlia Senter flere bygg og med annen næringsvirksomhet hvor hovedvekten er på helsetjenester.

Fokuset på torgene, attraktive møteplasser, kulturcafé og et flott, nytt bibliotek arbeides det også parallelt med. Det vil i oktober bli avholdt et møte med alle eksisterende leietakere med informasjon om prosjektets rammer, planer, status og potensiell fremdrift. Hvilke leietakere som blir og ikke i byggeperioden, er enda ikke helt avklart. OBOS jobber for at så mange som mulig kan drive i byggeperioden, men det vil selvsagt by på visse utfordringer for leietakere og kunder underveis. Det skal bygges helt inntil eksisterende fundamenter og sprenges ut et stort område og det vil nødvendigvis merkes. OBOS vil selvsagt jobbe iherdig for å legge til rette på best mulig måte for leietakere og kunder og håper at gulroten - et flott nytt Holmlia Senter «møteplassen i Søndre Nordstrand» gjør at kundene støtte opp om senteret – også når det bygges som verst. 

Modernisering av uteområdene

Det er laget planer for helt nye torgområder på Holmlia, inkludert tanker OBOS har for kommunens torg mellom senteret og Asperud veien. Våre ideer for torgene er at de skal fungere som en sosial arena og bidra til et nytt miljø på Holmlia, sier prosjektleder Geir A. Fredriksen. Det er tenkt områder for lek, aktivitet og muligheter for boder osv. Dagens torg mot nord endres blant annet ved drosjeoppstillingen flyttes ut mot Asperudveien slik at selve torget blir forbeholdt mye trafikanter. OBOS har foreslått å legge inn et område for aktivitet og rekreasjon på det kommunale torget mot nord, endelige avklaringer med kommunen gjenstår. 

Miljø og grønne tiltak

Kontorbygget oppføres med sertifisering som BREEAM-NOR very good, dette vurderes også for kjøpesenteret. Det benyttes grønnetak på hele det nye prosjektet. Ellers satses det på el-bil lading og ladestasjoner for el-sykler. Det blir også egne sykkelparkeringsplasser for transportsykler. På nattetid vil det bli mulighet for beboere i nærområdet å lade sine el-biler i garasjeanlegget mot en avgift.

Et annet fokusområde er knyttet til byggeavfall. Utover kravet med å sortere avfall settes det fokus på å redusere total avfallsmengde pr. m2 bygg.

Fremdrift

I forhold til Reguleringssaken ble denne i september behandlet med positiv tilslutning i Byutviklingskomiteen. OBOS håper den blir behandlet så raskt som mulig i Bystyret nå i høst.

Vi jobber parallelt for fullt med planleggingen av prosjektet og er klare til å sette spaden i jorden så fort endelig offentlige godkjenninger og avklaringer foreligger, sier prosjektleder Geir A. Fredriksen. Under forutsetning av at regulering innvilges som planlagt, og øvrige forhold mot offentlige etater kan gjøres effektivt er OBOSs intensjoner å igangsette arbeider knyttet til det nye senter i Q1 2018. Holder denne fremdriften vil en nytt og moderne Holmlia Senter kunne åpne dørene Q2-3 i 2021 ifølge prosjektleder Geir A. Fredriksen.

21.09.2018

Tilbake til toppen