Nytt bydelshus på Lambertseter

Bydel Nordstrand flytter til nye lokaler på Lambertseter

Bydel Nordstrand har nylig inngått leieavtale med OBOS Eiendom om leie av lokaler på Lambertseter. Bydelsadministrasjonen skal samlokalisere med en rekke servicetilbud som blant annet helsestasjon, mestring og omsorg og en rekke andre funksjoner.

- Bygget vil bli et moderne kontorbygg på 6 etasjer samt underetasje. Foruten Nordstrand bydel skal også Lambertseter bibliotek flytte over veien og inn i det nye bygget. Selv om det virker så lenge siden biblioteket på Lambertseter flyttet inn på Lambertseter senter har teknologien utviklet seg mye siden den gang, og dette gjør at vi vil få et nytt og moderne bibliotek for fremtiden i det nye bydelshuset, sier Carl Magnus Hegde Næss, eiendomssjef i OBOS Eiendom.

- Ved å flytte biblioteket åpner det seg muligheter for å få inn en ny, spennende og attraktiv aktør på senteret, sier Synnøve Sterri, direktør for kjøpesenter i OBOS Eiendom. - Det vil også bli plass til et serveringssted i nybygget.

Det nye bydelshuset vil bli bærekraftig med «grønn» energiforsyning fra jordvarme. Byggearbeidene starter før sommeren. Bydelen og biblioteket flytter inn ved årsskiftet 2019/2020.

20.03.2018