Ny kontrakt mellom Forsvarsbygg, Block Watne og OBOS Eiendom

Avtalen vil føre til flere boliger for Forsvaret i Ørland kommune og gi mindre behov for pendling for de ansette ved flystasjonen.

Illustrasjon: Block Watne

5 4
Foran f.v.: Marit Kristiansen (Forsvarsbygg), Nils Morten Bøhler (OBOS Eiendom). Bak F.V: Thomas Bones (Forsvarsbygg), Erlend Settemsdal (Forsvarsbygg), Kjell Andre Honerud (Block Watne) og Per Nesbakken (Block Watne)

Foran f.v.: Marit Kristiansen (Forsvarsbygg), Nils Morten Bøhler (OBOS Eiendom). Bak F.V: Thomas Bones (Forsvarsbygg), Erlend Settemsdal (Forsvarsbygg), Kjell Andre Honerud (Block Watne) og Per Nesbakken (Block Watne)

5 4

Det er et stort behov for nye boliger for Forsvaret på Ørland og dette prosjektet blir viktig for å få fortgang i boliganskaffelsene.

― Det er en god erfaring for oss å høste det å la en ekstern utbygger stå for prosjektering, utbygging og vedlikehold av boligene, sier Olaf Dobloug, prosjektdirektør i Forsvarsbygg.

Mindre behov for pendling for flyplassansatte

Boligene vil huse flyplassens viktigste ressurs, nemlig personellet. Dette fører til mindre behov for pendling, som igjen er viktig for miljøet og forsvarets operative evne.

― Utbyggingen av boligene vil på sikt medføre at personell knyttet til flystasjonen får økt tilstedeværelse som igjen er et viktig bidrag til økt beredskap i flystasjonens avdelinger, sier oberst Øyvind Gunnerud, sjef for 132 luftving.

― Det er veldig viktig for kommunen at Forsvarets folk bosetter seg i kommunen. Dette er et godt grunnlag for det sier rådmann Arnfinn Brasø.

Vant konkurranse

Kontrakten med Block Watne ble inngått etter en konkurranse om oppføring, og deretter leie og drift av 50 boliger til Forsvaret i Ørland kommune.

– Vi er tilfreds med at vi kommer i gang med arbeidet for å kunne tilføre Forsvaret nye boliger. Vi er også glade for samarbeidet med ledelsen i Ørland kommune, for bistanden med fremskaffelsen av tomter på Brekstad, sier Dobloug.

– Vi er stolte over å vinne denne kontrakten med Forsvarsbygg. Dette er et nytt satsingsområde for OBOS med et slikt OPS (offentlig privat samarbeid) prosjekt. Vi har fått til en leveranse på tvers i konsernet hvor boligene vil bli produsert på fabrikken i Sundsvall, Block Watne vil ha arbeidet med monteringen og OBOS Eiendom vil være byggherre og langsiktig eier. Vi skal også stå for drift og forvaltning de neste 20 årene. Dette sikrer en rask leveranse, det skal bli et godt boligprosjekt for de ansatte i forsvaret og vi skal ta vare på det over tid, sier Nils Bøhler, Konserndirektør Næringseiendom i OBOS på vegne av og OBOS Eiendom.

Etter endt leieperiode på 20 år får Forsvarsbygg eiendomsretten til boligene.

19.08.2019