Leier ut bærenett med pant

Sandaker Senter lanserer verdens første utleieordning av bærenett med pant. Bak initiativet står GRIN, Rusken Oslo og Sandaker Senter, eid av OBOS Eiendom.

- Foreløpig tester vi en prototype på Sandaker Senter i tre måneder og med oppstart i juni, sier Pauline Johansen, senterleder i OBOS Forretningsbygg.

Innovasjonsprosjekt i sommer

Hovedformålet med innovasjonsprosjektet er å teste og utvikle utleiemodellen for bærenett med pant, sammen med de som handler. Håpet er å skape et engasjement som kan legge grunnlaget for en større pilot på Sandaker Senter i løpet av 2018. Potensielt kan dette være med på å redusere bruk og forsøpling av plastposer med en sirkulær forretningsmodell basert på gjenbruk.  

– GRIN er oppstartselskapet som har utviklet løsningen og vil være ansvarlige for å leie ut bærenett med pant til besøkende på Sandaker Senter via en bod i fellesarealet. Her vil det også være et returpunkt. GRIN vil bruke en SMS-tjeneste for å sørge for at de som returnerer bærenett får pengene sine tilbake, sier Johansen.

Opp til kundene

Lars-Martin Berglund, grunnlegger av GRIN håper på flere verdifulle innspill fra kunder på hvordan de kan ta dette videre og forbedre tjenesten.

–Vi har allerede vært i kontakt med flere miljøbevisste kunder av Sandaker Senter, og gleder oss til å komme i kontakt med flere, sier Berglund. – Vi ønsker å skape en ultimat løsning, både for miljøet og de som er ute og handler, det er ikke noe tvil om at gjenbruk er en ideell løsning for miljøet, men dette har ofte vist seg å være vanskelig for forbrukerne i en hektisk hverdag. Det skal vi gjøre noe med nå.

 

25.06.2018