Lambertseter gård får en solid oppgradering

Lambertseter gård har fungert som samfunns- og kulturhus i over 60 år og det er nå på tide å gi gården et skikkelig løft.

5 4
5 4

 

OBOS bidrar derfor med en pengegave slik at Lambertseter gård blir oppgradert. Pengegaven på kr 3 000 000 kroner gis som økonomisk tilskudd til Kulturetatens tiltak for istandsettelse og fornyelse Lambertseter gård. Kulturetaten vil gjennomføre arbeidene i nær dialog med foreningen Lambertseter gård, som står for daglig drift av eiendommen i henhold til leiekontrakt med Kulturetaten.

OBOS bidro til å sette i stand Lambertseter gård da vi bygget ut bydelen på 1950 tallet men bærer etter mange års drift preg av slitasje og har behov for oppgradering av kjøkken og toalett. Gården er en flott møteplass for bydelen med dens sentrale beliggenhet og lokaliteter som kan brukes til møter og fest.

- Jeg håper gården etter hvert kan bli den perlen den har potensiale til å være og ikke minst at parken kan bli et flott sted for arrangementer. OBOS er opptatt av bomiljøet på Lambertseter, dette er en bydel vi tar vare på og har flere prosjekter som skal realiseres, det er derfor hyggelig at vi kan bidra tilbake med å oppgradere gården, sier konserndirektør, Nils M. Bøhler.

 

P1020274

Bakre rekke: Arne Wadsworth (Styret), Espen løken (Styret), Lars Thue (Styreleder), 
Ragnar Pinslund (Styret), Nils M. Bøhler (OBOS)
Fremste rekke: Stein Slyngstad (KUL), Anne Inversini (KUL), Grethe Cleve Pinslund (Styret),
Elin Sørlie (Styret), Pernille Eugenie Wivart (KUL), Kjell Bjørke (OBOS)
Styret: Foreningen for Lambertseter Gård
KUL: Oslo kommune, Kulturetaten
OBOS: OBOS Eiendom AS

03.06.2019