Kundetilfredshetsundersøkelse som støtter SOS Barnebyer

Vi ønsker å gi våre kunder best mulig service. I oktober sender vi derfor ut en kundetilfredshet-undersøkelse per e-post til alle våre leietakere, hvor vi ønsker at dere skal svare på spørsmål knyttet til leieforholdet hos oss. For hvert svar vi får inn vil OBOS Eiendom gi 100 kroner til SOS-barnebyer.

OBOS jobber for å utøve stort samfunnsansvar og det er viktig for oss å bidra til positive oppvekstsvilkår for barn og unge. Vi har derfor vært hovedsamarbeidspartner med SOS-barnebyer siden 2004, hvor vi blant annet har finansiert byggingen av barnebyen i Blantyre, Malawi. I hovedstaden Bogota, i Colombia, har vi vært med på å opprette en integrert barneby, og vi har bidratt til finansering av SOS-familieprogram som støtter sårbare familier i lokalsamfunnet.

 
For at vi skal kunne gi deg som kunde best mulig service, trenger vi innsikt i hva vi er gode på og hva vi kan gjøre bedre. Etter at vi innførte måling av kundetilfredshet i 2016, har vi gjort en rekke tiltak som har ført til en 15 % økning i antall fornøyde kunder. For 2019 og årene fremover er ambisjonene enda høyere, og vi har som mål å være blant de fem beste på kundetilfredshet i vår bransje innen 2021.

Vi setter stor pris på om du som leietaker setter av noen minutter til å besvare denne undersøkelsen.

 

14.10.2019