Takk til alle som deltok i vår kundeundersøkelse

I oktober/november gjennomførte vi en kundetilfredshetsundersøkelse, hvor vi stilte våre leietakere en rekke spørsmål knyttet til deres leieforhold i et av våre næringsbygg.

Nadia Frantsen

Vi mottok 305 besvarelser som vi er veldig takknemlige for og som bidrar til at vi får muligheten til å yte enda bedre service ovenfor våre kunder.
Totalt endte vi opp med en score på 75 – på en skala fra 0 til 100. Det er et løft på 10 punkter fra 2 år siden og 3 fra i fjor, noe som vi er fornøyde med.


Ambisjonene våre er imidlertid høyere og vi vil bruke mye tid fremover til å gå gjennom tilbakemeldingene vi har fått og sette inn konkrete tiltak til det beste for kundene våre.
Vårt mål er at vi innen 2021 skal være blant de 5 beste i eiendomsbransjen på kundetilfredshet og vi kommer til å gjøre alt i vår makt til å oppnå det. 

14.12.2018