KTI-Hjelp oss å bli bedre

Foto:Nadia Frantsen

For at vi skal kunne gi deg som kunde best mulig service, trenger vi å få noen tilbakemeldinger på hva vi er gode på og hva vi kan gjøre bedre. 

Etter at vi innførte måling av kundetilfredshet i 2016 har vi gjort en rekke tiltak som medførte en økning på 10 % flere fornøyde kunder i 2017. For 2018 og årene fremover er ambisjonene enda høyere. Vi har som mål å være blant de fem beste på kundetilfredshet i vår bransje innen 2021.

I oktober sendes det ut en undersøkelse per e-post til alle leietakere, hvor vi ønsker at dere skal svare på spørsmål knyttet til leieforholdet hos oss. Det er viktig for oss å få så mange tilbakemeldinger som mulig, og vi setter stor pris på om du som leietaker setter av noen minutter til å besvare denne undersøkelsen. 

21.09.2018