Åpning av to vannkraftverk

Denne våren har vi åpnet to nye kraftverk på Vestlandet. Vannkraftverkene Espeelvi og Bråberg vil til sammen produsere strøm tilsvarende forbruket til 1840 gjennomsnittlige OBOS-leiligheter.

Kraftig vår i OBOS

Espeelvi vannkraftverk er det fjerde kraftverket OBOS åpner og ligger i Ullensvang Herad ikke langt fra det kjente kraftverket på Tyssedal. Kraftverket ligger i et typisk fjord- og vestlandslandskap, terrenget er bratt og områdets bratte natur har skapt lange tradisjoner for vannkraft noe som ble spesielt tydelig på Espeelvi.

– Kraftverket ligger nede ved Espe i et typisk fjord- og vestlandslandskap med bratt terreng der bekker og elver oppstår som fosser og sterke stryk. Den 1670 m lange vannveien er bygget i det bratte terrenget opp lia ved Brattespe og utnytter seg av en samlet fallhøyde på 615 meter. Dette har nok vært det mest krevende prosjektet vi har bygget til nå, der deler av terrenget er like bratt som unnarennet i Holmenkollen. Da må man tenke sikkerhet gjennom hele prosessen, sier Marius Asheim, daglig leder for OBOS Energi AS.

Bråberg er ikke det største kraftverket til OBOS, men fortsatt en viktig del av konsernets grønne satsning. Dette kraftverket vil produsere nok strøm til å kunne forsyne 640 OBOS-leiligheter med strøm i et år. I tillegg blir dette kraftverket det første av fem kraftverk til å bli igangsatt i 2018.

– Bråberg blir en del av 7 kraftverk i Odda-området og ikke langt fra Tyssedal, den kjente vannkraftstasjonen i Odda. Vannkraft har lange tradisjoner i området og vi gleder oss over å kunne ta del i denne bærekraftige tradisjonen, sier Marius Asheim, daglig leder for OBOS Energi AS.

Mål om å bli klimanøytrale

En del av OBOS’ miljøstrategi er å bli en produsent av fornybar energi. Dette gjør vi i hovedsak ved å investere i småskala vannkraftverk. I tillegg har vi installert solceller på utvalgte næringsbygg i Oslo. Målet er at hele konsernet skal bli selvforsynt med fornybar strøm. Allerede fra 2017 er alle fellesarealer i bygg som eies av OBOS Forretningsbygg dekket opp med opprinnelsesgarantier fra OBOS’ egne kraftverk.

– Målet er at OBOS skal bli klimanøytrale innen 2021. Dette skal vi oppnå ved å satse på vannkraft og solkraft, samt kjøpe CO2 klimakvoter for resterende utslipp. Vi skal i tillegg redusere klimaavtrykket generelt i konsernet, sier Asheim.

I løpet av 2018 og frem til sommeren 2019 skal åtte vannkraftverk driftsettes. OBOS har med dette fire kraftverk i drift i Kvitno, Strupen, Bråberg og Espeelvi. Innen sommeren 2019 er målet å produsere strøm tilsvarende forbruket til nesten 20 000 gjennomsnittlige OBOS-leiligheter.

Les flere nyheter fra OBOS Energi

25.06.2018

Tilbake til toppen