6 gode grunner til å leie av oss

Du får mange fordeler når du leier av lokaler fra ett av Norges største eiendomsselskap.

1)  Kundetilfredshet i fokus

Vårt mål er å ha så fornøyde leietakere som mulig og vi jobber hver dag for å imøtekomme de forventninger de stiller til oss.

2)  24 timers beredskap

Vi forvalter og drifter våre eiendommer med kompetente medarbeidere i alle ledd. Vaktmesterne våre er serviceinnstilte og arbeider for at våre leietakere har best mulig fysiske rammer for sin virksomhet. En av fordelene med et stort og profesjonelt apparat er at vi kan hjelpe deg uansett når det måtte være.

3)  Hjelp til å tilpasse lokalene

Vi bistår deg med gjennomføring av ombygginger, arealendringer og rehabilitering gjennom leietiden. Vi forskutterer kostnadene, mens du som leietaker betaler over flere år som tillegg til leien.

4)  Tar grønt ansvar

Vårt mål er at virksomheten vår ikke forurenser eller skader det ytre miljøet. Vi jobber aktivt for å redusere energibruk og klimautslipp og har som mål å være klimanøytrale innen 2021.

Så langt det lar seg gjøre benytter vi oss av miljøsertifiserte leverandører og ønsker hele veien å ta «Ett steg lenger» for å ha så miljøvennlige bygg som mulig.

5) Gode naboer

I kjøpesentre og større kontorbygg er vi opptatt av at virksomhetene passer godt sammen og utfyller hverandre. Områder og senter med et bredt tilbud og sammenfallende målgrupper vil trekke flere besøkende og få gode effekter av hverandre.

6)  En helhetlig plan

Vi tenker langsiktig når vi bygger nybygg, og vi legger stor vekt på god arkitektur, tekniske anlegg, inneklima og miljøhensyn. Vi tilpasser byggene til nærmiljøet de skal bli en del av.

Hvis du for eksempel leier et forretningslokale av oss i Kværnerbyen, vil du oppleve en bydel med et balansert innslag av fastboende, butikker og servicebedrifter.

Kjøpesentrene våre er ikke bare handelsplasser, de er møtesteder med høy trivsel for folk i bydelen.

 

På jakt etter nye lokaler til virksomheten? 

Se våre ledige lokaler