Profilering og skilting

Her finner du noen kjøreregler for innnvendig og utvendig skilting på eiendommen du leier.

  • All skilting og reklame utvendig og på eksisterende skiltsystem i byggene må godkjennes av oss som utleier før arbeidene eller tiltakene starter.  
  • Som leietaker har du ansvar for å legge frem tegninger og foto som viser plassering og omfang, samt utforming, farge med mere.
  • I tillegg må du innhente godkjennelse fra offentlige myndigheter hvis det er påkrevet.
  • Kostnader forbundet med skilting og reklame, samt kostnadene med å ta ned / reparere eventuelle skader som følge av ditt tiltak, dekkes også av deg som er leietaker.