Ordensregler for å unngå brann

Som leietaker har du ansvar for å minimere risikoen for brann. Her er noen viktige regler.

Filler, twist og kluter

Filler, twist og kluter med brannfarlig væsker skal samles opp umiddelbart etter bruk og og tas med til egne avfallsbeholdere for ildsfarlig avfall.

Ildsfarlige væsker, gasser og brannfarlige materialer

Ildsfarlige væsker, gasser og brannfarlige materialer skal oppbevares i brannsikre skap eller rom jf. Lov om oppbevaring av brannfarlige væsker. Brannvesenet og ansvarlig brannnvernleder hos OBOS Eiendom skal godkjenne plassering. 

Røyking er kun tillatt på anviste steder.

Gods og emballasje 

Det skal ikke lagres gods, emballasje eller lignende som hindrer fremkommeligheten i rømningsveiene. Det skal heller ikke lagres eller plasseres brennbart gods, emballasje eller lignende inntil yttervegg.

Lagring av gods i tekniske rom eller foran og i sikringsfordelinger er ikke tillatt.

Sveising og skjæring

Brannvarslingsanlegget skal være avslått ved sveising eller skjæring eller andre arbeider som kan få anlegget til å melde brann. Det er viktig at ansvarlig brannvernleder hos OBOS Eiendom varsles før og etter arbeider. Dette for å unngå falske alarmer.

Ved inngrep i, eller endring av, byggets brannverntiltak som brannalarmanlegg, branncellebegrensende vegger eller annet skal det brukes autoriserte firmaer og OBOS Eiendom skal godkjenne arbeidene. 

 

Relaterte artikkler

Vi legger stor vekt på brannsikkerhet. Her finner du flere artikler som handler om brannvern.

Brannvern

Brannvernsansvarlig

Branninstruks

Instruks for varme arbeider