Brannvernsansvarlig

Som leietaker skal du peke ut en brannvernansvarlig. Han eller hun har mange viktige oppgaver, og skal representere leietaker over oss som byggeier.

Brannansvarlig skal:

  • Til enhver tid ha oversikt over antall ansatte i bedriften.
  • Kjenne til alle godkjente rømningsveier fra bedriftens leieareal.
  • Ha ansvaret for å se til at alle rømningsveier er åpne, og at de ikke blir blokkert av lagrede varer, emballasje eller lignende. I slike tilfeller har han eller hun plikt til å varsle leietakers / bedriftens ledelse.
  • Kjenne branninstruksen, og vite om avtalt møteplass utenfor bygget i en rømningssituasjon.
  • Se til at alle ansatte og gjester i bedriften straks begir seg ut av bygget via godkjente rømningsveier, og til avtalt møteplass når brannalarmen går.
  • Kjenne til plassering av slokkeutstyr.
  • Gjennomføre opptelling og registrering av bedriftens ansatte og gjester på avtalt møteplass utenfor bygget, samt melde status brannvesenet når de kommer til plassen.
  • Ha ansvaret for at leietakers / bedriftens ansatte, nyansatte og vikarer er gjort kjent med gjeldende instrukser, rømningsveier og plassering og bruk av slokkeutstyr.

Relaterte artikkler

Vi legger stor vekt på brannsikkerhet. Her finner du flere artikler som handler om brannvern.


Branninstruks

Brannvern

Ordensregler brann

Instruks for varme arbeider