Branninstruks

For å minimere risikoen for brann er det viktig at alle gjør seg kjent med nødutganger, brannslukningsutstyr og manuelle meldere.

Ved ethvert branntilløp skal du:

1) Varsle

Dersom brannalarmen ikke høres, utløs manuell melder og ring til brannvesen.

2) Redde

Mennesker utsatt for fare.

3) Slukke

Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukkningsutstyr. Hvis ikke: lukk dørene.

4) Rømme

Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei. Gå til samleplass foran hovedinngangen.
NB! De som betjener publikum har ansvar for å organisere rømning for disse.

Heisen

Må ikke brukes!

5) Hjelpe

Bistå ansvarlig personell. Veilede brannvesenet.

Du må gjøre deg kjent med følgende:

 • Plassering av nærmeste telefon
 • Brannalarmanlegg
 • Rømningsveier
 • Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange

Hvis brann oppstår på din arbeidsplass:

 • Slukk hvis mulig, men ikke sett deg selv i fare 
 • Hvis brannalarm ikke høres, utløs nærmeste manuelle melder
 • Undersøk om det er folk i rommet - evakuer rommet
 • Steng døra til brannrommet
 • Forlat bygningen og gå ut på gata
 • Heiser skal ikke benyttes ved brann/brannalarm
 • Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen før brannvesenet har gitt tillatelse

Særlig ansvar

 • Personer som arbeider med, og har ansvaret for gass, stråling, strøm og væsker må være tilstede for å ta nødvendige forhåndsregler, bl.a. orientere slukkemannskaper.
 • Ved brann skal brannvesenet varsles straks på tlf. 110 i tillegg til at brannalarmanlegget har automatisk overføring av alarmen til brannvesenet.

Relaterte artikkler

Vi legger stor vekt på brannsikkerhet. Her finner du flere artikler som handler om brannvern.

Brannvern

Brannvernsansvarlig

Ordensregler for brann

Instruks for varme arbeider