Om OBOS Eiendom

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer

Som en stor og viktig aktør innen utvikling av byer og steder, er vi med på å bygge fremtidens samfunn. Vi brenner for bærekraftig byutvikling og har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundens behov i sentrum.

 • OBOS Forretningsbygg AS ble etablert i 1952 og skiftet navn til OBOS Eiendom i april 2019.
 • Idéen bak etableringen var å bygge og leie ut butikk- og servicelokaler i tilknytning til OBOS’ boligområder.
 • Totalt eier OBOS Eiendom om lag 710 000 kvadratmeter næringseiendom hvor vi har investert hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus og skolebygg.
 • I dag er OBOS Eiendom AS en betydelig aktør innenfor utvikling og forvaltning av næringseiendom i Oslo-området.
 • OBOS Eiendom eier også eiendommer i Bergen, Trondheim og Stavanger.

 

Våre leietakere får god service

I OBOS Eiendom har vi et eget driftsteam, med lang erfaring innenfor eiendomsdrift, som har ansvar for å ivareta eiendommen og eiendommens leietaker på best mulig måte.

Driftsteamets oppgaver består av internkontroll og brannsikkerhet, inneklima, oppfølging av vaktmestre og leverandører og utbedring etter innbrudd og hærverk.

Vi håndterer også reforhandling av avtaler og oppfølging av leveransen på alle felles serviceavtaler, strøm- og energiavtaler, offentlige tilsyn og fakturaer.

Vårt sterke miljøengasjement sørger for besparelser som også kommer leietagerne til gode. Gjennom energioppfølgingssystemer kontrollerer vi energiforbruk, vannforbruk og avfallssortering ukentlig.

Driftsavdelingen kan videreformidle gode leverandører og håndverkere dersom leietakere har behov for ekstra tjenester. Dette kan for eksempel være ved innflytting, tilpasninger eller omgjøring i lokalene. Ekstratjenester faktureres leietaker direkte.

 

Ønsker du kontaktinformasjon til en leverandør, send oss en e-post eller ta kontakt med oss pr. tlf.

E-post: eiendom@obos.no

Tlf. 22865900

 

Utleier har hoved- og samordnet ansvar for internkontroll av elektrisk anlegg i bygget. Både eier og brukere av bygget er ansvarlig for at det elektriske anlegg og utstyr er i orden. Felles mål og hensikt er å forebygge skader og utilsiktede hendelser.

 

Vaktmester på eiendommen

OBOS Eiendom har avtale med Coor Eiendomsdrift for levering av Driftstekniker / vaktmestertjenester ute på eiendommene. De er tydelig profilert som «Coor».

Vaktmester har ansvaret for det daglige tilsynet av fellesområder og felles tekniske installasjoner.

 • Holde fellesområder, ute- og inne, ryddige og fremkommelige.
 • Produksjon av adgangskort
 • Brannvern, for eksempel ivareta sikre rømningsveier
 • Oppfølging av felles kildesortering og renovasjon
 • Hvert bygg har eget avfallssystem. Driftstekniker er tilgjengelig for opplæring og visning.
 • Regelmessig tilsyn av service og vedlikehold av felles tekniske anlegg
 • Oppfølging av at brøyting og strøing gjøres iht. avtale
Tilbake til toppen