Høydepunkter i 2016

2016 ble et godt år for OBOS Forretningsbygg med sterk økonomi og god vekst. Ledigheten i selskapets eiendomsmasse er redusert fra 4,0 % til 2,5 %, og kjøpesentrene hadde en omsetningsøkning på ca 4 % fra 2015. Hotellene har hatt godt belegg, men vi forventer enda bedre tall i 2017.

Nøkkeltall

  • Omsetning: 400 millioner
  • Kontorbygg: 15
  • Kjøpesentere: 8
  • Antall kvm: 550.000

Ulven AS

OBOS kjøpte hele Ulven i begynnelsen av 2016 og selskapet ble i desember plassert i divisjon næringseiendom. Eiendommen omfatter 280 mål i Hovinbyen og skal utvikles med 3 000 nye boliger, 200 000 kvm. næringsbygg samtidig som deler av eksisterende eiendommer videreføres.

Utbyggingen av Torgbyggene hvor Bydelsadministrasjonen, NAV og service og handel vil åpne våren 2017 har startet. Bygging av nytt hovedkontor for Loomis er også igangsatt, dette vil stå ferdig i begynnelsen av 2018.

Portalen Lillestrøm

Byggearbeidene for Jernbanegata kvartalet i Lillestrøm startet i mars 2015 med Veidekke som entreprenør. Arbeidene omfatter 144 boliger, et hotell med 220 rom, 17 000 kvm kontor, 2 500 kvadratmeter forretning og en parkeringskjeller.

Næringsdelen skjer i OBOS Forretningsbygg AS sin regi, mens boligdelen er et samarbeid mellom OBOS Nye Hjem AS og Veidekke Boliger AS. Hotellet vil bli drevet av Scandic.

På kontorsiden er 3M, BDO, DNB og Skatteetaten leietakere.Det forhandles med flere interessenter om resterende arealer. Kontorbygget vil være ferdig sommeren 2017, mens boligene er ferdige til høsten og hotellet åpner ved årsskiftet 2017 / 2018.

Utleie og ledighet

Ledigheten i selskapets eiendomsmasse er redusert gjennom 2016 fra 4,0 % til 2,5 %. Det er inngått 70 nye kontrakter for et samlet areal på 15 500 kvadratmeter og en årlig leieverdi på 22 millioner kroner.

I tillegg er det forlenget 102 kontrakter for et samlet areal på 26 000 kvm. og årlig leieverdi på 51,5 millioner kroner. Gjennomsnittlig kontraktstid for nye avtaler har vært fire år.

Omsetning på OBOS-sentrene

OBOS´syv kjøpesenter omsatte i 2016 for over brt 3,8 mrd. totalt. Dette er en økning på cirka 4 % fra fjoråret. Økningen var noe over bransjesnitt og viser at sentrene har en sterk forankring i bydelene.

Sentrene lanserte før jul nye nettsider og oppfyller nå OBOS´ krav til responsive sider. Det ble også besluttet å omprofilere sentrene for å knytte de nærmere OBOS.

Utvikling hoteller

Det har vært nok et godt år for våre hoteller i Bergen. Scandic Byparken Bergen oppnådde et belegg pr. november som tilsier at året som helhet ender på samme belegg som i 2015 (73 %), samt en gjennomsnittlig rompris på 960 kr (+40 kr).

Scandic Ørnen hadde i 2016 et belegg på 69 %, noe som er opp 7 % fra fjoråret. Gjennomsnittlig rompris var på 1 042 kr. Hotellmarkedet i Bergen har vært godt, først og fremst drevet at turisme, men våre hoteller har også dratt nytte av at Hotell Norge ble stengt for oppussing fra september.

Scandic Karl Johan i Oslo har ikke prestert i henhold til våre forventninger, mye på grunn av en mislykket satsning som HTL-brandet hotell – noe som Scandic gikk tilbake på. Hotellet endte året med et belegg på cirka 74 % og en gjennomsnittlig rompris på 760 kr. Vi forventer vekst for neste år når hotellet har satt seg som et normalt Scandic-hotell.

Chr. Kroghsgate 32

Westerdal åpnet i august sin skolevirksomhet i bygget hvor de har samlokalisert tre høyskoler. Bygget er på 12 000 kvadratmeter og har vært bygget om til skolevirksomhet gjennom 2015 / 2016.

Byggearbeidene ble utført av Bunde Bygg AS, og eiendommen eies sammen med A.B. Nilsen Eiendom AS.

Cecilie Thoresens vei 12 – Symra Terrasse

Byggingen av det nye prosjektet startet i august med bygging av 110 leiligheter og 3 000 kvadratmeter nye butikklokaler. Prosjektet vil bidra til å forsterke Lambertseter senter som et knutepunkt i bydelen. Butikkarealene er utleid til ny Rema og Europris butikk.

Langbølgen 5 – Lambertseter sør

Ny reguleringsplan for eiendommen ble godkjent. Prosjektet vil omfatte et nytt bygg på 6 000 kvadratmeter, som er utleid som kontor til Nordstrand Bydel, med planlagt byggestart våren 2017.

Det er i tillegg godkjent et nytt bygg mot vest langs T-banen med 3 000 kvadratmeter nye handelsarealer og parkeringshus.

Oppsal senter

Byggearbeidene startet i november 2015 og det nye bygget er i ferd med å reise seg. Nybygget vil gi 200 nye boliger i regi av OBOS Nye Hjem AS, hvor de fleste boligene nå er solgt.

Det nye senter vil ligge på gateplan med et samlet areal på 5 000 kvadratmeter og kundeparkering som skal gi et godt handelstilbud for Oppsal. Senteret vil åpne høsten 2017, og det arbeides med innhold i sentret og utleie. Ved årsskiftet var cirka 70 % av leietakerne avklart.

Eiendomskjøp

Fanteria i Bergen

Eiendommen som ligger på Fantoft i Bergen ble kjøpt høsten 2016. Bygget er på 12 400 kvadratmeter med en stor tomt, fullt utleiet og ligger godt til ved bybanen i Bergen. I ettertid er 50 % av aksjene videresolgt til EGD Eiendom AS i Bergen som OBOS har et samarbeid med i flere utviklingsprosjekter.

Chr. Krohgsgate 35-37

Eiendommen er en ubebygget parkeringstomt ble kjøpt i januar. Tomten er på 871 kvm hvor det er planer om på sikt kunne realisere et nybygg.

Østmarkveien 2

Handelseiendommen liggende ved Oppsal senter ble kjøpt i januar. Bygningen er på 1.800 kvm og tomten er på 2.000 kvm.

Eiendomssalg

Hotell 33 AS som var eid sammen med Aspelin Ramm har blitt solgt. Etterstadgata 3 AS og Langbølgen 39 AS som vi eide 100% har også blitt solgt.

Det er også solgt Oppsal Boligtomt AS som består av boligdelen i det nye Oppsal senter, samt Lambertseter Boligtomt AS som utgjør boligdelen av Symra Terrasse. Salgene ga en gevinst på MNOK 300 etter NGAAP.

Det er akseptert et bud på salg av Vitaminveien, dette salget vil først bli endelig avklart og gjennomført i 2017.

Tilbake til toppen