Kontorlokaler på Lade med forskjellige størrelser, Trondheim

Kontor, Butikk/Handel, Kontor,, Trondheim


5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4

Areal

14 – 330 m²

Type

Kontor, Butikk/Handel, Kontor,

Om eiendommen

Lokaler beliggende i Bygg A, 1.etg. - 14 kvm cellekontor. og

Mer om eiendommen